Ο ρόλος της μόνωσης πλοίων στη μείωση των εκπομπών ρύπων

Μόνωση πλοίων για μικρότερη εκπομπή ρύπων

Παγκοσμίως, το 90% των εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έχει οδηγήσει σε αυξημένη ανάγκη για θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες επιφέρουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας και, κατά συνέπεια, εκπομπές αερίων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Υπάρχει σίγουρα ανάγκη μείωσης της εκπομπής ρύπων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μέρος της οποίας είναι και η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία καλείται να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και να προωθήσει πιο πράσινα φορτηγά πλοία. Η οδηγία από το ευρωκοινοβούλιο αφορά μείωση εκπομπών αερίων από τα πλοία κατά 2% έως το 2025, 20% έως το 2035 και 80% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020.

Η σωστή μόνωση στα πλοία είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί η επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Γιατί είναι σημαντική η μείωση των εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές;

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επίσημες εκτιμήσεις, η ναυτιλία ευθύνεται για το 2-3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το νούμερο μοιάζει μικρό, αλλά στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε τουλάχιστον 940 εκατομμύρια τόνους συνολικών εκπομπών CO2 ανά έτος.

Με πιο απλά λόγια, ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο εκπέμπει τόσους ρύπους όσο περίπου 50 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αυτές οι εκπομπές θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά 4% ετησίως.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα μείωσης των εκπομπών που σχετίζονται με καινοτόμες λύσεις, βελτιστοποιημένα υλικά μόνωσης και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών. Αυτές οι βιώσιμες πρακτικές στον τομέα της ναυτιλίας ίσως είναι η απάντηση για τη μείωση των ρύπων που προέρχονται από θαλάσσιες μεταφορές.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας. Γι’αυτό αξίζει να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων.

Γράφημα ακπομπών αερίων ανά κλάδο μεταφορών στην Ε.Ε.

Η Alkyonis βοηθά τις θαλάσσιες μεταφορές να γίνουν πιο πράσινες, μέσω της εγκατάστασης μονωτικών υλικών στα εμπορικά πλοία. Έτσι, όχι μόνο ακολουθούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα βιώσιμης ναυσιπλοΐας, αλλά μειώνεται και το καρβονικό αποτύπωμα του πλοίου σας!

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων από τα πλοία;

Ο Δείκτης Σχεδιασμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) προτρέπει τη χρήση λιγότερο ρυπογόνου εξοπλισμού και κινητήρων κατά την κατασκευή των πλοίων. Έτσι, οι κατασκευαστές και οι σχεδιαστές πλοίων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους την ενεργειακή απόδοση κάθε νέου πλοίου. Ενόσω αυτή η «πράσινη επανάσταση» είναι σε εξέλιξη, μια σειρά μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 είναι η παρακάτω:

  1. Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού θαλάσσιας διαδρομής
  2. Μετάβαση σε ανανεώσιμες και πιο καθαρές πηγές καυσίμων
  3. Πλεύση σε χαμηλούς κόμβους
  4. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω σωστής μόνωσης

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές και να συμβάλλει στην αειφορία του πλανήτη.

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της μόνωσης σε πλοία

Η επένδυση στη μόνωση σκαφών είναι ένας αποδοτικός τρόπος για τη μείωση του καρβονικού αποτυπώματος. Μέσω της μείωσης στην απώλεια θερμότητας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ή την ψύξη του σκάφους. Αυτό μεταφράζεται και σε οικονομικά μεγέθη φυσικά.

Είδη μόνωσης που συντελούν στην καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας στην καμπίνα του σκάφους είναι:

Υψηλές θερμοκρασίες καυσαερίων & ο ρόλος των μονωτικών καλυμμάτων

Εγκατεστημένο μονωτικό κάλυμμα σε σκάφος

Η κατάλληλη μόνωση οχετών καυσαερίων είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μείωσης των εκπομπών και η ανεπαρκής εγκατάσταση συνεπάγεται σημαντικές απώλειες θερμότητας. Τα αποσπώμενα καλύμματα μόνωσης (θερμομονωτικά καλύμματα) είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τη μόνωση οχετών. Το γεγονός ότι μπορούν να αφαιρούνται επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στο σύστημα για τη συντήρησή του εν ευθέτω χρόνω.

Το μέλλον της μόνωσης σε πλοία

Προβλέψεις ετήσιων εκπομπών CO2 στις θαλάσσιες μεταφορές

Η ανάγκη για μείωση των εκπομπών αερίων από τη ναυτιλία, τουλάχιστον κατά 50% έως το 2050, φέρνει στο προσκήνιο νέες προδιαγραφές για τους κινητήρες των πλοίων στα επόμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, η επίτευξη των στόχων αυτών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας ναυτιλίας και την ανάπτυξη καθαρότερων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων.

Η μόνωση θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στις διάφορες λύσεις μείωσης των εκπομπών. Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας είναι μια πρόκληση που απαιτεί συνεργασία και συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, η πρόοδος είναι δυνατή συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας μονωτικών υλικών, αφού η μόνωση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της λύσης.

Μόνωση εμπορικών πλοίων με την Alkyonis

Η Alkyonis παρέχει υπηρεσίες μόνωσης σε εμπορικά πλοία σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλύπτουμε μια ευρεία γκάμα αναγκών μόνωσης, όπως:

  • Διαφράγματα
  • Καταστρώματα
  • Κύριες μηχανές & γεννήτριες
  • Σωληνώσεις και αεραγωγοί

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στον τομέα του marine insulation και της συντήρησης πλοίων μας καθιστούν τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στον κλάδο. Ακολουθούμε πάντα τους σχετικούς κανονισμούς και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα, χρησιμοποιώντας μονωτικά υλικά που έχουν παραχθεί ειδικά για τον τομέα της ναυτιλίας. Αναλαμβάνουμε νέες κατασκευές, ολικές ανακατασκευές και μερικές ανακατασκευές σε επιβατικά / οχηματαγωγά πλοία, cruise ships και εμπορικά πλοία.


Η Alkyonis αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη επιλογής για τις μονώσεις σκαφών και πλοίων. Χρησιμοποιούμε κορυφαία υλικά και παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης μονώσεων. Η εμπειρία μας στον τομέα της ναυτιλιακής μόνωσης μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για κάθε περίπτωση.

Βρείτε μας και στους λογαριασμούς μας σε Facebook και Linkedin , όπου παρέχουμε ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στον τομέα της μόνωσης, και μοιραζόμαστε μαζί σας υλικό από έργα μας σε ιδιωτικά, επιβατικά και εμπορικά πλοία, καθώς και πλοία του στόλου του πολεμικού ναυτικού.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

Σχετικά Άρθρα