Marine Insulation: Τι είναι οι μονώσεις πλοίων, yacht και σκαφών;

μονώσεις πλοίων και σκαφών

Τι είναι οι μονώσεις πλοίων και γιατί πρέπει κάθε super/mega yacht και σκάφος αναψυχής να έχει; Ποιες είναι οι εφαρμογές τους και ποια τα υλικά τους; Μάθετε τα πάντα για τις μονώσεις σε πλοία και σκάφη και ξανοιχτείτε στα πελάγη με ασφάλεια και χωρίς έγνοιες!

Τι είναι οι μονώσεις πλοίων;

Ο όρος μόνωση χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως ένας χώρος έχει απομονωθεί από υγρά, θερμότητα ή ήχο. Για να επιτευχθεί, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα υλικά που διαθέτουν τις κατάλληλες ιδιότητες ανάλογα με τον σκοπό της μόνωσης (πχ. από θερμότητα ή ήχο).

Οι μονώσεις πλοίων πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται κι αυτές από συγκεκριμένα μονωτικά υλικά που έχουν χρήση σε θαλάσσιες εφαρμογές. Σκοπός τους είναι να μονώνουν, εντός κι εκτός, από τη μεταφορά θερμικής ενέργειας, από δονήσεις και θόρυβο.

Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορεί κάποιος να τοποθετήσει μονωτικά υλικά σε ένα σκάφος ή πλοίο. Τα μονωτικά αυτά υλικά συνήθως τοποθετούνται σε:

 • Οροφές
 • Δάπεδα – deck
 • Πόρτες
 • Μηχανές
 • Κέλυφος σκάφους (hull)
 • Ενισχυτικά κατασκευής
 • Οχετούς καυσαερίων & σωληνώσεις
 • Αεραγωγούς Κλιματισμού

Μονώσεις πλοίων συναντάμε σχεδόν σε όλα τα σκάφη όπως:

 • Εμπορικά πλοία
 • Επιβατηγά πλοία
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Μεγάλα σκάφη αναψυχής (mega yacht ή super yacht)
 • Πλοία Πολεμικού Ναυτικού
 • Μικρά σκάφη αναψυχής (ταχύπλοα)
 • Σκάφη ακτοφυλακής
 • Θαλάσσιες εγκαταστάσεις και εξέδρες (γεωτρήσεις)

Τι είναι τα μονωτικά υλικά;

Μονωτικό υλικό είναι κάθε υλικό που αναστέλλει τη μετάδοση είτε της θερμότητας, είτε του ήχου – θορύβου, είτε του ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφέρουν από τα στεγανωτικά υλικά που προσφέρουν στεγάνωση και αδιαβροχοποίηση. Στις μονώσεις πλοίων τα πιο βασικά είναι:

Θερμομονωτικά υλικά: Είναι συνήθως ελαφριά υλικά με μικρή μάζα και μεγάλο όγκο, που έχουν επίσης ειδική αντίσταση στη μεταφορά της θερμότητας από έξω προς το μέσα ή το αντίστροφο.

Ηχομονωτικά υλικά: Παρόμοια με τα θερμομονωτικά, αλλά κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι εμποδίζουν τη διάδοση του αερόφερτου ή κραδασμικού ήχου, μειώνοντας την μετάδοση του θορύβου και τις δονήσεις της κατασκευής.

Στεγανωτικά υλικά: Υλικά που, είτε είναι από τη φύση τους, είτε έχουν υποστεί επεξεργασία, για να είναι ανθεκτικά στη διείσδυση των μορίων του νερού.

Τι υλικά χρησιμοποιούνται στις μονώσεις πλοίων;

Συνήθως, οι μονώσεις για τα πλοία και τα σκάφη αναψυχής (mega yacht, super yacht) χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν ως βάση ανόργανα ινώδη μονωτικά υλικά (ορυκτοβάμβακες). Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας όμως έχουν κάνει μεγάλα ανοίγματα τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, πλέον γίνεται ευρεία χρήση μονωτικών υλικών με βάση τον πετροβάμβακα (είδος ορυκτοβάμβακα), τον υαλοβάμβακα, τον κεραμοβάμβακα, εύκαμπτα ελαστομερή υλικά κλειστής κυψέλης  (τύπου Armaflex) την πολυουθεράνη ή το αλουμίνιο. Υπάρχουν πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούν στις μονώσεις σκαφών και να έχουν έναν συνδυασμό βάσεων. Όπως το πρωτοπόρο προϊόν που διαθέτει η Alkyonis, το Mascoat, που χρησιμοποιείται συνδυαστικά και ενισχυτικά σε έναν καινοτόμο τρόπο μόνωσης σε μορφή επίστρωσης. Πρόκειται για μια σύνθετη κεραμική επίστρωση με βάση το νερό, αποτελούμενη εν μέρει από σωματίδια αέρα που συγκρατούνται από έναν ακρυλικό σύνδεσμο.

Τα σύγχρονα υλικά και προϊόντα έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ποιοτική μόνωση που αποδίδει, χωρίς να έχουν όμως τόσο μεγάλο βάρος, όπως γινόταν παλιότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μονωτικά υλικά, όχι μόνο για τις μονώσεις πλοίων, οφείλουν να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τους κανονισμούς που ορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization – IMO) σχετικά με τη θερμομόνωση, την πυροπροστασία και την ηχομόνωση.

Τα είδη των μονωτικών υλικών για μονώσεις σε πλοία (εμπορικά, επιβατηγά, super yacht, mega yacht, πολεμικά)

Υπάρχει μια ευρεία γκάμα από μονωτικά υλικά, που είτε μονώνουν από τα μόρια νερού, τη θερμότητα ή τη φλόγα, είτε από τον ήχο και μειώνουν τη μετάδοση του θορύβου. Κάθε ένα από αυτά έχει δική του εφαρμογή και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οφέλη.

 • Πετροβάμβακας
 • Υαλοβάμβακας (fiberglass)
 • Μικροπορώδη διαρθρωτικά (Microporous Structural)
 • Ελαστομερή επικαλύμματα σωληνώσεων (Elastomeric Pipe Insulation)
 • Κεραμοβάμβακας  (Fiber Blanket)
 • Επιστρωτικά αλουμινίου (Aluminum Coating Insulation)
 • Αφρώδη (Foam)
 • Wired mat (Υψηλής πυκνότητας ορυκτοβάμβακες με γαλβανιζέ πλέγμα – κοτετσόσυρμα)

Σε τι διαφέρουν οι μονώσεις πλοίων από αυτές των κτιρίων ή σπιτιών;

Η μόνωση πλοίων είναι αρκετά διαφορετική από αυτή των οικημάτων. Η διαφορά τους έγκειται κυρίως στο γεγονός πως τα μονωτικά υλικά στην πρώτη περίπτωση πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι βασικές διαφορές βρίσκονται σε τέσσερα χαρακτηριστικά των υλικών:

 1. Αντοχή
 2. Απόδοση
 3. Στο είδος μόνωσης
 4. Στην εναλλαγή κλιμάτων

1. Αντοχή

Η πιο κύρια ιδιότητα που πρέπει να φέρουν τα υλικά στις μονώσεις πλοίων είναι η αντοχή τους στην υγρασία και τις εναλλασσόμενες θερμοκρασίες. Τα μονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την υγρασία και το θαλασσινό νερό. Η συχνή επαφή με μόρια νερού, μέσω θάλασσας, είτε μέσω υγρασίας, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της διάβρωσης. Γι’ αυτό και σε αντίθεση με τη μόνωση σε σπίτια ή κτίρια, οι θαλάσσιες μονώσεις επικεντρώνονται στην αντοχή των υλικών.

2. Απόδοση

Στις μονώσεις πλοίων, τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι πολύ πιο αποδοτικά και να μονώνουν για παραπάνω από έναν λόγους. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούν να μονώνουν ταυτόχρονα από τη θερμότητα, τη φωτιά και τον ήχο για να είναι περισσότερο αποδοτικά. Γι’ αυτό και τα υλικά αυτά έχουν πολύ ισχυρότερη απόδοση στη θερμομόνωση και την ηχομόνωση, ενώ παράλληλα διαθέτουν και μεγάλη αντίσταση στην υγρασία.

3. Στο είδος μόνωσης

Ένα σπίτι μπορεί να μονωθεί μόνο από τη φωτιά ή μόνο από την υγρασία. Ένα πλοίο δεν γίνεται να μονωθεί μόνο για τον ήχο ή μόνο για τη θερμότητα. Πρέπει να μονωθεί ταυτόχρονα για τον ήχο, την υγρασία, τη θερμότητα και τη φλόγα. Οπότε, και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες, αλλά και να υπάρχει ένας συνδυασμός υλικών που θα καλύψουν την κατασκευή του σκάφους.

4. Στην εναλλαγή κλιμάτων

Ένα σκάφος, είτε yacht είτε πολεμικό, κατά τη διάρκεια της ζωής του ταξιδεύει προς πάρα πολλές τοποθεσίες, η κάθε μία με το δικό της κλίμα. Οι μονώσεις κτιρίων ή οικιών, δεν μπορούν και δεν είναι προορισμένες να αντέξουν αυτήν τη συχνή εναλλαγή κλιμάτων και τις πολλαπλές κλιματικές συνθήκες.

Ποια είναι τα είδη για τις μονώσεις πλοίων;

Οι πιο βασικές μονώσεις που πραγματοποιούνται σε πλοία και σκάφη αναψυχής είναι:

 • Πυρασφάλειας
 • Θερμικές μονώσεις
 • Κλιματισμού και αεραγωγών
 • Μηχανοστασίου
 • Ηχομονώσεις
 • Δικτύων και οχετών καυσαερίων

Τα πολλά και διαφορετικά είδη μόνωσης έχουν και διαφορετικές εφαρμογές για τον κάθε χώρο ή εξοπλισμό του σκάφους. Κάθε είδος είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του απαιτήσεις, δυσκολίες και εφαρμογές ανάλογα με το πλοίο ή το σκάφος αναψυχής.

1. Μόνωση για πυρασφάλεια

Super yachts και mega yachts, εμπορικά πλοία, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού ή θαλάσσιες εγκαταστάσεις, οφείλουν να διαθέτουν πυρασφάλεια βάσει των κανονισμών ΙΜΟ. Στις μονώσεις πλοίων, η πυρασφάλεια αφορά την κατασκευή και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει ακέραιη χωρίς να καταρρεύσει, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Συνήθως χρησιμοποιούνται υλικά με βάση τον πετροβάμβακα, που είναι άκαυστο υλικό και εμποδίζει την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πιστοποιητικό τους για διαφορετικού είδους πυρασφάλειας (π.χ. Α-60, Α-30, Α-15) και εφαρμόζονται στους χώρους όπου είναι πολύ αυξημένη η πιθανότητα πυρκαγιάς (μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, κουζίνες) και στους χώρους διαφυγής (π.χ. σκάλες, ασανσέρ).

Στα εμπορικά ή πολεμικά πλοία, η πυρασφάλεια τηρείται βάσει καθορισμένων οδηγιών και πιστοποιητικών. Ωστόσο, ειδική αναφορά αξίζουν τα σκάφη (super και mega yachts), όπου η πυροπροστασία επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό υλικών, έτσι ώστε ένας χώρος να μονώνεται παράλληλα και από τον ήχο.

Στην Alkyonis ειδικευόμαστε στις μονώσεις πυρασφάλειας από το 1993, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πυροπροστασίας (κλάσεις Α-60, Α-30, Α-15) για κάθε είδος σκάφους.

2. Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση εμποδίζει τη μεταφορά της θερμότητας από το εσωτερικό ενός σημείου, προς το περιβάλλον και αντίστροφα. Στις μονώσεις πλοίων, η θερμομόνωση πολύ συχνά γίνεται είτε για να περιοριστεί η θερμότητα που παράγουν οι μηχανές από το να μεταφερθούν σε όλες τις εγκαταστάσεις, είτε για να προστατευτεί το προσωπικό ή οι επιβάτες από την υπερθέρμανση.

Μονώσεις πλοίων - θερμομόνωση

Στις περιπτώσεις των σκαφών αναψυχής, η θερμομόνωση προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον και να εξασφαλίζεται η άνεση στο ταξίδι. Σχετικά με τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, εκεί συχνός στόχος είναι η διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας.

Στην Alkyonis διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες θερμικές μονώσεις πλοίων με πλάκες ή παπλώματα πετροβάμβακα. Για την εξασφάλιση της θερμομόνωσης σε mega και super yacht, προσφέρουμε μια πρόσθετη επίστρωση, το Mascoat Marine-DTM. Ένα πολύ ελαφρύ υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα, το οποίο μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα θερμική προστασία και προστασία ενάντια στη συμπύκνωση (condensation).

3. Ηχομόνωση

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μονώσεων είναι η ηχομόνωση, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε γιοτ (θαλαμηγός), κότερο ή οποιοδήποτε σκάφος αναψυχής. Οι θόρυβοι των μηχανών σε πλοία, σκάφη και μεγάλα κότερα, είναι ισχυροί ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες. Για κάποιον που δουλεύει πάνω στο πλοίο, διαμένει ή παραθερίζει, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να χρειάζεται να φωνάζει για να μιλήσει. Ή να βάλλεται από έναν διαρκή δυνατό ήχο που βλάπτει την ακοή του και τη συνολική του εμπειρία.

Στα πλοία, ο ήχος μεταδίδεται και μέσω δονήσεων. Οι ηχητικές αυτές δονήσεις μπορούν να εξαπλωθούν σε κάθε γωνιά ενός πλοίου και να δημιουργήσουν πολλά και δυσάρεστα προβλήματα για το προσωπικό, τους επιβάτες, ακόμα και για τις ίδιες τις δομές. Υπάρχουν μάλιστα συγκεκριμένα στάνταρ που καθορίζουν τις εκπομπές θορύβων και κραδασμών, αλλά και όρια που μπορεί να αντέξει ένα πλοίο ή ένας άνθρωπος. Γι’ αυτό και οι ηχομονώσεις των θορύβων που εκπέμπουν οι μηχανές, οι γεννήτριες και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημά τους (ηλεκτρικό, πετρελαϊκό ή τουρμπίνα), είναι καίριας σημασίας στις συνολικές μονώσεις πλοίων.

Στην Alkyonis σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις ηχητικής μόνωσης σε σκάφη αναψυχής με επιπρόσθετες επιστρώσεις Mascoat Sound Control-dB που σταματούν τους κραδασμούς κι εμποδίσουν τον ήχο να μετατραπεί σε αερόφερτο θόρυβο.

Μονώσεις πλοίων - Ηχομόνωση

4. Μόνωση κλιματισμού και αεραγωγών, δικτύων και οχετών καυσαερίων

Οι σωλήνες αεραγωγών και κλιματισμού, αλλά και κάθε είδος σωλήνα όπου διέρχονται αέρια, πρέπει να είναι από τα πρώτα σημεία που θα μονωθούν. Αυτό γιατί μεταφέρουν ευαίσθητα αέρια, όπως οι αεραγωγοί ή οι σωλήνες κλιματισμού, που πρέπει να παραμείνουν στην αρχική τους θερμοκρασία. Γι’ αυτό και, είτε επικαλύπτονται με υλικά, είτε με επιπλέον επιστρώσεις πετροβάμβακα για θερμικές μονώσεις ή στεγανοποιήσεις.

Υπάρχουν επίσης σωλήνες που μεταφέρουν αέρια υψηλής θερμοκρασίας, όπως οι σωλήνες ατμού ή φουγάρων, που ουσιαστικά απομακρύνουν τη θερμότητα από τις μηχανές ή τους κινητήρες. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικά εξαιρετικά ανθεκτικά σε υψηλές θερμότητες, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι. Πρέπει επίσης να επιστρωθούν με ορυκτοβάμβακες για ακόμα καλύτερη μόνωση που θα τους εξασφαλίσει ότι θα μείνουν ανεπηρέαστοι από τις διαφορές της θερμοκρασίας.

Στο μηχανοστάσιο των σκαφών, οι οχετοί καυσαερίων (ή εξατμίσεις των μηχανών), που συνήθως πρόκειται για εμφανή εξοπλισμό, με τα προϊόντα της Alkyonis εξασφαλίζεται όχι μόνο η αποδοτική μόνωση, αλλά και ένα άριστο οπτικό αποτέλεσμα.

5. Στεγανοποίηση – Υγρομόνωση πλοίων

Η υγρομονωτική-στεγανοποιητική επένδυση είναι ένας είδος μόνωσης που προορίζεται για ένα θαλάσσιο περιβάλλον και είναι σχεδιασμένο να προστατεύει πλοία, σκάφη ή δεξαμενόπλοια από το αλατισμένο νερό της θάλασσας ή το γλυκό νερό και τη διάβρωση που προκαλούν.

Συνήθως πραγματοποιούνται και μέσω επιστρώσεων με ειδικές βαφές, εποξειδικά αστάρια, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες και αντιρρυπαντικές επικαλύψεις.

Επίσης, έχοντας τα κατάλληλα υλικά, ένα σκάφος μπορεί να επιπεδοποιηθεί και να μονωθεί πριν τη διάστρωση μοκετών, μειώνοντας έτσι τη μετάδοση της θερμότητας και των θορύβων.

Εγκατάσταση για μονώσεις πλοίων

Οι μονώσεις πλοίων δεν έχουν τόσες DIY επιλογές, σε αντίθεση με τις οικιακές μονώσεις ή μονώσεις κτιρίων. Πρέπει να βρείτε εξειδικευμένους επαγγελματίες με εμπειρία πάνω σε κάθε είδος πλοίου: πολεμικό, εμπορικό, επιβατηγό ή σκάφη αναψυχής (mega yacht ή super yacht). Η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι απαραίτητη γιατί το κάθε είδος μόνωσης έχει και τις δικές του απαιτήσεις, το ίδιο και ο κάθε χώρος ενός σκάφους. Ένα πολεμικό ή ένα επιβατηγό έχει διαφορετικές ανάγκες για πυροπροστασία, ενώ σε ένα σκάφος αναψυχής πρέπει να δοθεί και μεγάλη έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα πιο συχνά προβλήματα στις μονώσεις πλοίων

Τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα πλοίο σε ό,τι έχει σχέση με τη μόνωσή του είναι:

 1. Μόνωση που έχει καταστραφεί ή φθαρεί
 2. Mη αποτελεσματική μόνωση λόγω παλαιότητας
 3. Υπέρ-μόνωση (υπερβολική χρήση μονωτικών υλικών)
 4. Μόνωση που έχει μολυνθεί
 5. Καταστροφή εξοπλισμού που έχει εφαρμοστεί μόνωση
 6. Ελλιπής μόνωση – ηχομόνωση
 7. Υγροποίηση επιφανειών & εξοπλισμού

Στην Alkyonis διαθέτουμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των θαλάσσιων μονώσεων, με έμπειρους τεχνικούς ηλεκτρολόγους και μηχανικούς που κατέχουν ουσιαστική τεχνογνωσία. Φροντίζουμε κάθε σκάφος και δεσμευόμαστε για ολιστικές και έξυπνες λύσεις για μονώσεις σε πλοία. Από super και mega yachts υψηλών αισθητικών απαιτήσεων, μέχρι αποκλειστικές εργολαβίες του Ελληνικού Ναυτικού και εργολαβίες εμπορικών πλοίων σε όλο τον κόσμο.

Μας εμπιστεύονται γιατί, εκτός από τη μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία στις μονώσεις πλοίων, προσφέρουμε έναν καινοτόμο τρόπο επίστρωσης μόνωσης που συνδυάζεται με άριστη εφαρμογή ισχυρών μονωτικών υλικών. Έχοντας την αντιπροσωπεία της Mascoat, παγκόσμιου ηγέτη στον έλεγχο της υγροποίησης και της διάβρωσης κάτω από την μόνωση, και κυρίως σε θερμομονωτικές και ηχομονωτικές επικαλύψεις, δεσμευόμαστε για την πιο αποδοτική μόνωση που διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία, προστατεύει από τους θορύβους και ελέγχει τη διάβρωση, χωρίς όμως να καταστρέφει την αισθητική.

Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπό μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το πώς να μονώσετε το σκάφος σας με εγγύηση αποτελέσματος και διάρκειας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

Σχετικά Άρθρα