ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο του φορτηγού πλοίου M/V Atlantic Monaco, μετά την ανάθεση του από τις εταιρείες Carell S.A. και Shiprep Management. Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε εσωτερικούς χώρους του πλοίου, κατά την διάρκεια δεξαμενισμού του και χρειάστηκαν συνολικά 25 ήμερες για την ολοκλήρωση τους. Πιο συγκεκριμένα η Alkyonis ανέλαβε και υλοποίησε τις παρακάτω εργασίες:

  • Διαμόρφωση & αποκατάσταση χώρων καμπινών με Β15 πάνελ χωρισμάτων & οροφών
  • Θερμική μόνωση σωλήνων μηχανοστασίου
  • Μόνωση εξατμίσεων βοηθητικών μηχανών
  • Θερμική μόνωση επιφανειών σε χώρους καμπινών
  • Τοποθέτηση δαπέδου βινυλίου σε χώρους καμπινών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

M/V Atlantic Monaco

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Φορτηγό πλοίο

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ

Onex Syros Shipyards

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2008

ASK AN EXPERT

Have questions about Marine Insulation? Contact us and get a consultation from our experts on the best solutions for your project.